Oralna medicina i parodontologija

Savršen osmijeh je povezan sa sveobuhvatnim zdravljem desni.

ORALNA MEDICINA I PARODONTALOGIJA

Savršen osmijeh je povezan sa sveobuhvatnim zdravljem desni. Takođe zdravlje desni značajno utiče na očuvanje zuba i njihovu dugovječnost.

Parodontologija je oblast koja se bavi zdravljem potpornog aparata zuba i mekih tkiva usne duplje.

Terapija oboljelog parodoncijuma može biti kauzalna i hirurška.

 

 

 

Kauzalna parodontološka terapija obuhvata:

 • Uklanjanje čvrstih i mekih zubnih naslaga (ultrazvukom i ručnim instrumentima)
 • Obuku u održavanju adekvatne oralne higijene i kontrolu dentalnog plaka
 • Obradu parodontalnih džepova
 • Uspostavljanje adekvatnih okluzo-artikulacionih odnosa zuba
 • Sanaciju karioznoh lezija
 • Ortodonsko lečenje
 • Liječenje nekih opštih oboljenja

 

 

 

Hirurška terapija obuhvata:

 • Gingivektomiju i gingivoplastiku
 • Modifikovanu režanj operaciju
 • Mukogingivalne hirurške zahvate (frenektomija, apikalno pomjereni režanj, širenje zone pripojne gingive i produbljivanje vestibuluma)

U okviru stomatološke ordinacije Magi:dent radi specijalista oralne hirurgije dr Nenad Filipović i kod urgentnih stanja na potpornom aparatu zuba primenjuju se adekvatne urgentne terapijske mjere koje obuhvataju drenažu parodontalnih abscesa i primjenu
odgovarajućih antibiotika. Oralna medicina je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja usana, jezika i ostalih delova oralne sluzokože.

Najčešća oboljenja koja se javljaju na sluzokoži usne duplje su:

 • Heilitis

 • Glositi
 • Lingua nigra
 • Papilitis
 • Lingua geografika
 • Virusni stomatiti (Herpetični stomatitis – Herpangina, Herpes simplex)
 • Oralna kandidijaza
 • Afte ( rekurentne oralne ulceracije)
 • Alergijske manifestacije
 • Sindrom pečenja i žarenja sluzokože usne duplje
 • Lihen planus
 • Kserostomija
 • Sjegrenov sindrom

Promjene na sluzokoži usne duplje mogu biti posljedica infekcije (virusne, bakterijske i gljivične), mehaničkih, hemijskih, termičkih i radijacionih oštećenja, alergiskih reakcija, neželjenih dejstava lekova, poremećaji imuniteta i opštih bolesti ( kožnih bolesti, dijabeta, krvnih bolesti, neuroloških i dr.)